Beursen, markten en kermis e.d.

Bedrijven en winkels verenigingen in Loppersum


Logo Lopster Jaarmarkt

Vlag Handelsvereniging Loppersum


Logo Bedrijven Vereniging Loppersum

In 1919 wordt de vereniging 'Loppersum's Belang op gericht en in 1933 wordt 'Handelsvereniging Loppersum opgericht.
Op 1 Mei 1969 worden beide vereningen samen gevoegd tot 'Handelsverniging Loppersum's Belang''voor de duur van dertig jaar. De vereniging heeft tot doel de belangen van handel en nijverheid te Loppersum en omgeving te bevorderen en alzo Loppersum in bloei doen toe nemen.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Pauwel Wiersema, melkventer, voorzitter
  • Jan Haverkamp, groentehandelaar, secretaris
  • Gerrit Rademaker, bakker, penningmeester
  • Eltje Apol, loodgieter, bestuurslid
  • Herman Frederik Gooijert winkelier, bestuurslid,
    allen wonende te Loppersum.


In 1999 veranderd de naam van de vereniging in 'Bedrijven vereniging Loppersum' en krijgt het ook een nieuw logo

Op deze pagina's worden alle in het archief zich bevindende foto's verzameld.