Huisvlijt tentoonstelling


Het organiserende comite in 1948

In 1948 werd er een hisvlijt tentoonstelling gehouden in "Ons Dorpshuis aan de Wirdumerweg.
Aan de tentoonstelling deden de fotoclub en de handwerk club mee 

Huisvlijt tentoonstelling