Veldzicht

Veldzicht

Boerderij "Veldzicht" anno 2013 (foto F. Wassenaar)

Boerderij "Veldzicht" aan de Wirdumerweg 83 (A535) wordt op somige kaarten de naam "Toxopeushoeve" genoemd naar de bewoner destijds
Op het terrein staat achter op het bouwperceel nog een woning voor de arbeider (nr. 85, A536) en nog een telfoon centrale (nr.89,A536a) 
De bouwdatum is niet bekend en er hebben o.a. de volgende bewoners gewoond: T.Dijksterhuis, Toxopeus, Mevr. Pot.
Arbeiders op de boerderij waren o.a. Jo Beukema en Jetze Smit 
Omstreeks 2010-12 is het oude woonhuis afgebroken en opnieuw weer opgebouwd in de hudige stijl