Zuidven

De Boerderij "Zuidven"


De plaats waar de boerderij heeft gestaan staat nu Villa Maria Zuidven. (foto C.Bomekamp)

In de boerderij woonde Jan Hermens Glas tot 1912 In de tuin stonden vanaf 1881 twee schilddragen leeuwen ze waren afkomstig van de buitenplaats ‘Wijchgelsheim’ te Schildwolde.
De beelden waren voor vijftig gulden gekocht en hebben tot 1914 in de tuin gestaan.
In 1914 zou Glas volgens het Nieuwsblad van het Noorden de leeuwen verkocht hebben voor duizend gulden. De eerste bestemming was Zuid-Amerika, maar ze staan nu aan de ingang van het Suez-kanaal bij Port-Saïd in Egypte.
Het Groninger museum heeft nog vergeefs geprobeerd de beelden aan te kopen.