Fruitlaan


Fruitlaan vanaf de Wirdumerweg anno 2006 (foto F.Wassenaar)

Toen Zeedijken langzamerhand was volgebouwd begon men om te zien naar een nieuw uitbreidings plan.
Omstreeks 1980 begon men met de ontsluiting van het plan "De Hoven" er werd een woning aan de Wirdumerweg afgebroken om een toegang te maken tot het plan.
De eerste woningen die er gebouwd werd waren de zgn. zweedse woningen aan Pruimenhof ,later zijn daar Bessentuin en Pruimenhof aan toegevoegd.

Ga naar menu straatnamen