Het schoolgebouw

Bij raadsbesluit van 23 december 1871 van de gemeente Loppersum wordt besloten
om het terrein aan de Kruisweg 2 aan te kopen voor een bedrag van FL.2.000,00. Het perceel in eigendom van Albertus Jonker kadastraal nr E nr 263 op dit terrein is een appelhof en een touwslagersbaan en een voetpad tot aan de Kreupelstraat

Het gebouw mag worden gebouwd door Jacob Hendriks Groenderboom hij is de laagste van acht inschrijvingen met een bedrag van FL.8.214,00 dit bedrag is incl. bijhorende materialen en schoolmeubilair. Ook worden er vier inschrijvingen gedaan op een nog te bouwen schoolmeesters woning naast de school.
Deze wordt gerealiseerd op Kruisweg nr. 4 en een van de eerste bewoners is hoofdmeester Geert Klunder en vrouw en zijn twee dochters.

Op 7 juli 1888 wordt de aanbesteding voor aan en verbouw van de school en 60 nieuwe schoolbanken. De laagste inschrijver is G.Crone Azn, uit Ten Boer voor het bedrag van FL3.975,00

In 1921 is de school nog een keer verbouwd en is de extra lokaal aan de noordkant afgebroken en zijn de 4 grote iepen aan de voorkant ook verdwenen.

De school is in gebruik geweest tot 1956 daarna is school in gebruik geweest bij div bedrijven. Van 1961 tot 1966 is het verhuurd aan Tricotagefabriek N.V "Hollandia" 
Daarna hebben een meubelfabriek Bijlsma gebruik gemaakt van het gebouw tot het gebouw in 1977 afgebroken is
Na de afbraak zijn hier de nieuwe bibliotheek en een aantal woningen zijn gebouwd.