Gymlokaal als noodhospitaal

De Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming stelde zich ten doel de zelfbescherming door de bevolking bij luchtaanvallen.
De Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming (NVL) werd in 1933 in 's Gravenhage opgericht.

Dit doel probeerde men te bereiken door het geven van trainingen, het organiseren van bijeenkomsten, demonstraties en tentoonstellingen.
De contributie bedroeg minimaal 1 gulden per jaar.
Bedrijven betaalden een hogere contributie. De vereniging was erg actief en organiseerde onder andere EHBO-cursussen en tentoonstellingen. Ook het ontruimen van scholen werd geoefend.

Het bestuur plaatste in de kranten advertenties voor brandblussers en (onbrandbare) asbestplaten die werden aangeprezen als bescherming tegen brandbommen.
Eind 1939 werd door de NVL en het Ministerie van Binnenlandse Zaken afgesproken dat de Vereniging voor Luchtbescherming zich voortaan zou beperken tot "de zelfbescherming achter de huisdeur"

In deze periode werd in de school aanwezige gymlokaal gebruikt als tijdelijk noodhospitaal door de vereniging voor Luchtbescherming. 
Of het hier de hele periode is geweest zolang het gebouw er heeft gestaan is niet duidelijk