Kruisweg 23 en 25 Gerf.kerk/Pastorie


Voordat de Fivelstraat werd gerealiseerd bevond zich hier tot 1969 de Gerf.kerk 
(foto Google)

Na dat vele hervormde kerkgangers zich in de tijd van de "afscheiding" in 1834 zich aansloten bij hun medestanders in Garrelsweer. 
Ze vinden daar onderdak bij olie en korenmolenaar Jan Jans Nienhuis ze gaan daar twee keer op een zondag te voet naar Bovendijks. In 1842 krijgen ze toestemming om een eigen kerk te bouwen.
Op 6 februari 1877 besluit de kerkeraad van Bovendijks dat er een "hulpkerk" moest komen in Loppersum. Op 12december 1877 wordt deze kerk aan de Kruisweg feestelijk geopend. De prijs van het bouwgrond is FL.125,00 en de bouwkosten bedragen FL. 6.890,00. Op de gevel is gevelsteen* aangebracht met de tekst uit "Mattheus 28:19 predikt het evangelie aan alle Kreatures".

Alleen op woensdagavond word er gekerkt. Het heeft tot 1891 geduurd voordat het een zelfstandige kerk wordt onder de naam Christelijke Gereformeerde kerk te Loppersum.
In 1891 zijn er 53 gezinnen samen 228 leden groot en klein die besluiten om een zelfstandige kerk te stichten het gebouw aan de kruisweg wordt voor FL. 1.500,00 overgenomen van de kerkeraad in Bovendijks de kerk verkeerd bouwtechnisch in een slechte staat en moet worden opgeknapt dit is een grote opgave voor de kleine gemeente .
Dat er voortvarende mensen waren wordt op de eerste vergadering op maandag 28 september 1891 besloten dat er een pastorie moet worden gebouwd naast de kerk deze wordt ontworpen en gebouwd door broeder E.Stamhuis de kosten voor deze pastorie zijn FL.3.939,00 zo wil het dat op 30 oktober de eerste predikant H.Meyering mochten begroeten.

Het leden aantal stijgt gestaag in 1891 zijn 228 leden, in 1898 zijn er 413, in 1917 zijn er 623 en in 1927 is het aantal gegroeid tot 720 leden.
In 1927 wordt de kerk vergroot met enkele meters door de gebroeders Stamhuis
In 1938-39 wordt nieuwbouw overwogen er zijn dan 935 leden maar door de dreiging van de oorlog en het vertrek van Ds. H.Vogel wordt dit eerst in de ijskast geplaatst.

Na de oorlog is er nog een scheuring (de Vrijmaking) en emigratie waardoor het ledental terugloopt. 
Langzamerhand stijgt het ledental weer en in 1965 zijn er weer 935 leden er wordt besloten dat de kerk te klein en te oud is en wordt besloten tot nieuwbouw 
Er wordt met de gemeente een grondruil gedaan op terrein aan de Burgm v d Munnikstraat en daar wordt naar ontwerp van architectenbureau Reitsma en Zoon en gebouwd door aannemersbederijf J. Wieringa een nieuwe kerk (Vrede kerk) gebouwd 
Op 1 juni 1965 wordt deze in gebruikt genomen. De oude kerk wordt met behulp van de voetbal ver. afgebroken in 1969.

*bevindt zich nu in de hal van de vredekerk

Kruisweg 23 en 25 Gerf.kerk/Pastorie