Lopster Kronieken

Lopster Kroniek van 1990 nr. 1

Inhoud:
Historische Vereniging Loppersum.
De vorming van de Groninger gemeenten (kaart  Loppersum d.d. 1867 en Proces- verbaal  d.d. 01-08-1811).
Gemeentelijke herindeling.
Wapen Loppersum.
Het koninghuis in Loppersum.
Nering, handel en ambacht in Loppersum jaren '20.
Kort historische nieuws (het NUT 150 jaar).
Moeilijke woorden.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1991 nr. 2

Inhoud:
Jaarverslag 1990.
Het weer in 1990.
Het wel en wee van de gemeente.
Uit het Lopster gemeentearchief.
Het wapen van Loppersum.
Het einde van de borg Nittersum.
Nittersum nu.
Nering en handel en ambacht in Loppersum (namen uit 1906).
Het geslacht Pilon.
Moeilijke woorden.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1992 nr. 3

Inhoud:
Jaarverslag 1991.
In memorian Dr.P.J.van Leeuwen.
Het jaar weerkundig bekeken.
Uit het Lopster gemeentearchief (01-1818/07-1834).
Eenumerhoogte.
Oude veldnamen.
Verkeer en vervoer deel 1 (over land).
Het geslacht Pilon.
Moeilijke woorden.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1993 nr. 4

Inhoud:
Jaarverslag 1992
In memorian K.M.Scheltens.
Het jaar 1992 weerkundig bekeken.
Loppersum in 1992.
Uit het gemeente archief (02-1834/08-1851).
Scheepstypen (de binnenvaart in de vorige eeuw).
De turfvaart.
Verkeer en vervoer deel II (te water en door de lucht).
Moeilijke woorden. 
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1994 nr.5

Inhoud:
Jaarverslag 1993.
Gemeentelijk wel en wee van 1993.
Het jaar 1993 weerkundig bekeken.
Uit het Lopster gemeentearchief (1851-1869).
Het schoolmeestersonderzoek van 1828.
De Lopster architect Oeds de Leeuw Wieland.
Verklaring moeilijke woorden.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1995 nr.6

Inhoud:
In memoriam Mw. Stekelenburg-Bentum.
Jaarverslag 1994.
Gemeentelijk nieuws (1994-1995).
Het jaar 1994 weerkundig bekeken.
Uit het Lopster gemeente archief.
Reünie "100 jaar Christelijk onderwijs".
De Proosdij Loppersum.
"Voor de Paaschdagen van 1938".
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1996 nr.7

Inhoud:
Jaarverslag 1995
Gemeentelijk nieuws.
Het jaar 1995 weerkundig bekeken.
Oud Groninger zonnewijzers.
Uit het Lopster gemeentearchief.
De Middeleeuwse oven te Zeerijp.
Oprichting van een oudheidkundige en cultuurhistorische stichting in de gemeente Loppersum.
Oude recepten.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1997 nr.8

Inhoud:
Jaarverslag 1996 en afscheid voorzitter.
Gemeentelijk nieuws 1996-1997.
Het jaar 1996 weerkundig bekeken.
Pinkstergeneugten in vroegere dagen in Groninger dorpen.
Schoolmeesteronderzoek in 1828 van Stedum.
Nieuws van oudheidkundig en cultuur-historische Stichting Fivelingo.
Oude recepten.
Ambachten in de gemeente Loppersum in 1854.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1998 nr.9

Inhoud:
Jaarverslag 1997.
Gemeentelijk nieuws.
De leeuwen beelden van "Zuidven".
Het jaar 1997 weerkundig bekeken. 
Globale geschiedenis van de gemeente Loppersum.
Berichten van oudheden en cultuurhistorische St.Fiveloo.
Kort historische nieuws uit onze regio.
Vaderlandsch A.B.boek van 1781.
Stads-en dorpskroniek van Groningen.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 1999 nr.10

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Jaarverslag 1998.
Gemeentelijk nieuws 1998-1999.
Het jaar 1998 weerkundig bekeken.
Uit het vaderlandsch A.B. boek van 1770-1994.
Leesportefeuille "Ons Dorpshuis".
De Herbergen "De Roskam" en "De Koppelpaarden".
Berichten v/d Oudheidkundige en Cultuurhistorische Stichting "Fivelgo".
Kort historisch nieuws.
Uit het Stads en Dorpskroniek van Groningen.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2000 nr.11

(nog op voorraad)  Zie prijslijst
Inhoud:
Jaarverslag 1999.
Klaagzang v.d. Klokkentoren te Loppersum.
Gemeentelijk nieuws 1999-2000.
Uit de stads en streekkroniek van Groningen.
Het jaar 1999 weerkundig bekeken.
Vaderlandsch A.B.Boek voor de Nederlandse Jeugd.
Sarrishut.
Garsthuizer oorlogsherinneringen van Ds. K. Becks.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2001 nr.12

Inhoud:
Jaarverslag 2000.
Gemeentelijk nieuws van 01-08-2000 tot 01-09-2001.
Regionaal boeken nieuws.
Het verzetwerk in de gemeente Loppersum (1940-1945)
door Reint Middel.
De geschiedenis van de Paardentil of Peerdtil.
Het weer bekeken in omgeving van Stedum.
Uit de Stads en Dorpskroniek van J.B.Vinhuizen bewerkt door G. A. Wumkes, predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Restauratie molen Stormvogel in Loppersum.
Uit de administratie der Ned.Herv. Kerk te Stedum van het jaar 1666-1773.
Streektoal.
Smikkelpot.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2002 nr.13

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Jaarverslag 2001.
Gemeentelijk nieuws van 01-09-2001 tot 01-09-2002.
Regionaal boeken nieuws.
Uit de Stads en Dorpskroniek van J.B.Vinhuizen bewerkt door G. A. Wumkes, predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Gesprek met Dhr. I.J.Nienhuis molenaar van de "Stormvogel te Loppersum.
Hoe zat dat nou met de familie Schaaphok?
"Meelenbrij.
Uit de administratie der Ned.Herv. Kerk te Stedum van het jaar 1666-1773.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2003 nr.14

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Jaarverslag 2002.
Gemeentelijk nieuws van 01-09-2002 tot 01-09-2003.
Regionaal boeken nieuws.
Uit de Stads en Dorpskroniek van J.B.Vinhuizen bewerkt door G. A. Wumkes, predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Het weer bekeken in omgeving van Stedum van 1-10-2002 tot 30-09-2003.
Ondekking van een welput op een boerderij te Stedum.
Gesprek met de Dhr. J.Pilon oud aannemer te Loppersum.
Project Oeds de Leeuw Wieland.
Van de archiefleesgroep over Oeds de Leeuw Wieland.
Herinneringen van Lucas Hoving, predikant van de Herv. kerk te Loppersum (1950-1957).
'n Honderdjoaerg riemke over Lopsters.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2004 nr.15

Inhoud:
Jaarverslag 2003.
Gemeentelijk nieuws van 01-09-2003 tot 01-09-2004.
Regionaal boeken nieuws.
Uit de Stads en Dorpskroniek van J.B.Vinhuizen bewerkt door G. A. Wumkes, predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Het weer bekeken in omgeving van Stedum van 1-10-2003 tot 30-09-2004.
Gesprek met Dhr.A. Nienhuis oud kweker te Loppersum.
Uit de keuken van de werkgroep Oeds de Leeuw Wieland.
Herinneringen van Lucas Hoving, predikant van de Herv. kerk te Loppersum (1950-1957).
Oude topografische kaart van de gemeente Loppersum.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2005 nr.16

Inhoud:
Jaarverslag 2004.
Regionaal boeken nieuws.
Expositie "Bevrijding van Loppersum".
Herinneringen aan de oorlog.
Gesprek met A.van Dijken oud-beurtschipper van Loppersum.
Het weer bekeken in omgeving van Stedum van 1-10-2004 tot 30-09-2005.
Presentatie van het boek over Oeds de Leeuw Wieland.
Uit de stads en dorpskronieken van J.B.Vinhuizen, bewerkt door G.A. Wumkes predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Onderzoek en restauratieadvies voor de klokkenstoel en luidklokken in de toren van de Herv.kerk te Loppersum.
De restauratie van de luidklokken in de toren van de Herv.kerk te Loppersum.
Twintig jaar Historische Vereniging Loppersum.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2006 nr.17

Inhoud:
Jaarverslag 2004.
Regionaal boeken nieuws.
Groninger Nieuwjaarsvisites en Nieuwjaarzangers.
Uit de stads en dorpskronieken van J.B.Vinhuizen, bewerkt door G.A. Wumkes predikant te Zeerijp van 1901-1908.
Oplichter Hans V.
Het weer bekeken in omgeving van Stedum van 1-10-2005 tot 30-09-2006.
Gesprek met dhr. M.Norden, oud bakker te Loppersum.
De weegbrug te Loppersum.
Oude nering in Loppersum.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2007 nr.18 

Inhoud:
Bedrijvigheid in de jaren zestig.
De Goliath: een excursie.
Het begraafplaats hek.
Wij Willen Wielrijden.
Uit het stads en dorpskroniek van J.B. Vinhuizen.
Brandweer in de jaren zestig.
Terugblik op het weer in Ten Post.
Jaarverslag Historische Vereniging Loppersum 2006.
Regionaal boekennieuws.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2008 nr.19

Inhoud:
Voorwoord.
Historische Vereniging knapt grafstenen op.
De dienstjes van Janna Wiersema-Hoeksema.
Terugblik op het weer in Ten Post.
De haarvlegt.
Uit onze archieven.
Kamerleden op de bres voor stationsgebouw van Loppersum.
Telefoonperikelen.
VVD-Fractie Loppersum verontwaardigd over benoeming nieuwe burgemeester.
Uit de stads-en dorpskroniek van J.B.Vinhuizen. (Bijlage)
Jaarverslag 2007.
Groningana. (zie "bijlage")
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2009 nr.20

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord
Begraafplaats Loppersum: een grandioos project.
Dagboek van Harm Roelof Roggema. (deel1)
De energie van Reint Middel.
Piet van Hoorn: oud voorzitter en erelid.
Terugblik op het weer in Ten Post.
Uit onze archieven.
De boomgaarden van Loppersum en de roemruchte rode bessen.
De naam van een huis: 'Ithaca'thuisbasis voor huisartsen.
Uit het stads- en dorpskroniek van J.B. Vinhuizen.
Jaarverslag 2008.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2010 nr.21

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Het begraafplaatsproject.
Dagboek van Harm Roelof Roggema. (deel2)
Het geslacht Abresch: de Lopster verbinding.
Sociëteit De Vriendenkring.
Canadese oorlogsveteranen.
Uit onze archieven: vijf stukjes uit oude kronieken.
Jaarverslag 2009.
Historisch fotoboek van Willem Frederik Pastoor gepresenteerd.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2011 nr.22

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Begraafplaatsproject.
De meubelfabriek van Miske.
De ontknoping nabij.
Koren- en pelmolen de stormvogel: een overzicht van het jaar 2011.
Uit onze archieven: bad- en zweminrichting te Loppersum.
Hendrikus Wals: van kwekersknecht tot hoofduitvoerder.
Noord-Nederland in de eerste wereldoorlog.
Op wacht vier.
Het weer in 2010-2011.
Jaarverslag 2010.
Molenweg- impressies.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2012 nr.23

(Voor het eerst met gebruik van kleur)
Inhoud:
Voorwoord.
Sauna in het oude gemeenthuis.
Begraafplaatsproject.
Nutsbibliotheek bij de tijd in 1928.
De huizen en bewoners rond 1830.
Over mevrouwen, juffrouwen en vrouwen.
Uit onze archieven.
Et Tochtman: kapster in Loppersum.
Huurboekjes Spriknust.
Het weer in 2012.
Jaarverslag 2011.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2013 nr.24

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
De gaswinning en onze monumenten.
Herinneringen en foto's van Jan Zijl.
Het begraafplaatsproject afgesloten, nu het kerkhof opknappen.
Uit de archieven: Abel Epens en de edele heerd Bolhuis.
Intervieuw met Hilly Huizinga-Pilon: Schipperkinderen leren andere dingen in het leven.
Brief Piet Pilon: critiek op de bouw 'Oude gemeentehuis'.
Ladadorp Loppersum en garage Norder.
Het weer in 2013.
Jaarverslag 2012.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2014 nr.25

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Intervieuw met Edie Smit: Als je vroeger een pak liet maken ging hij tien jaar mee.
Reportage: Rondleiding door de gerenoveerde kerk met Bertus Huizing.
Herinneringen herleven in Leeuwarden door Chris v.d. Ziel.
De opkomst en ondergang van "Hollandia Tricotage" van 1961 tot 1987.
Intervieuw met Zwaan Nienhuis: Als je van werken houdt, dan moet je met een kweker trouwen.
Uit de archieven: Fragmenten uit een Lopster zeemansleven.
Actueel: Kijk op de vernieuwing van de Hogestraat.
Vraag en antwoord.
Het kerkhofproject.
Het weer in Ten Post van 11-2013 tot 10-2014.
Jaarverslag 2013.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2015 nr.26

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Archeologie in Loppersum.
Voorname vriendelijkheid in verval.
Samenwerking en rivaliteit.
Openboaren, kont vol bloaren!
Een raadsel op het kerkhof.
Impressies van 5 mei 2015.
Voorzichtig gekozen, stevig gebouwd.
Een excentrieke dame.
Klimaatverandering in Loppersum.
Puzzel.
Jaarverslag 2014.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2016 nr.27

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
De verdrietige levens van drie Simons.
Het verhaal achter een oorlogsgraf in Loppersum.
Loppersum en de beeldenstorm.
Winkelweek in crisistijd.
Een kerkbank voor 34 Carolusguldens.
karakterstieke en beeldbepalende panden .
De twee Lopsters op Eerelmans "paardekeuring".
't Nut van het Algemeen: 175 jaar oud.
Bosweg 20: van akker via kwekerij tot akker.
Graven in de Hogestraat.
Jaarverslag 2015.
Begraafplaats en kerkhof.
Ter herinnering aan Reint Middel.
Puzzel.
Historische weer in 2016.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2017 nr.28

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Dwaaltocht door Loppersum in 1943.
Knutselhok en kleurenteleviesie: Hogestraat 3
Het onstaan van de gemeente Loppersum.
Burgemeester in oorlogstijd.
De sleutel tot de grote Stork.
Het verhaal van de vinder.
Knoopje 124.
Een vergissing recht gezet.
Kaars brengt jubileum aan het licht.
Logeren in Loppersum anno 1900.
Jaarverslag 2016
Begraafplaatsproject 10 jaar.
Puzzel.
Het jaar in foto's.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2017 nr.28 spec. editie

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Onverwachte vonsten in Loppersum.
Een halfjaar lang je mond houden.
De munten:een overzicht.
Johan de Mepsche, 'De Alva van de Ommelanden'
De schat van Huizinge.
De tachtigjarige oorlog in Groningen.
De AWN: vrijwilligers in de archeologie
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2018 nr.29

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Loppersum als scheepsnaam in de 20e eeuw.
Juffer Cloot, vastgoedprinses.
'Hommeles in Loppersum'.
Loppersum en de Ploeg.
Wandertrupp Loppersum in Loppersum.
Het boekje van 'juf' Zwijnenburg.
Puzzel.
Wolter Steenhuis als erewacht.
Vrijstaat Bonkhörn.
Het blauwe huis.
Bij wie staan we toch elk jaar stil?
De dames Enkema.
Jaarverslag 2017.
--------------------------------------

Lopster Kroniek van 2019 nr.30

(nog op voorraad) Zie prijslijst
Inhoud:
Voorwoord.
Slagersdochter in de Hogestraat.
DNA in de kerk van Loppersum.
Dagboeken en films van Corrie Nienhuis.
De overdracht van de Petrus en Pauluskerk.
De School met den Bijbel aan Wirdumerweg.
Het jaar in foto's.
De oude slagerij.
Canadese begraafplaats in Wirdum.
Verhalen uit mijn schooltijd.
vrouwen in de Lopster politiek.
Jaarverslag 2018.
Puzzel.
--------------------------------------