Middenstraat


Middenstraat was vroeger niet meer dan een pad en werd daarom in de volksmond ook wel Middenpad genoemd.
Pas na het dempen van de gracht en de sloten werd de straat verbreed

Ga naar menu straatnamen