Parallelweg


Parallelweg anno 2018 (foto Google)

Het is een onduidelijk tot waar de Parallelweg gaat van de Molenweg tot aan kruispunt van Pomonaweg/Badweg, maar het adres van de brandweer kazerne is Pomonaweg 3 het verhaal wil dat de Pomonaweg vroeger anders heeft gelopen als dat nu het geval is en de brandweer kazerne zijn oude adres heeft gehouden. Dit geldt ook voor het station het adres is Stationlaan 3 terwijl het aan de Parallelweg staat.

Ga naar menu straatnamen