Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat hete tot de bouw van het gemeentehuis in 1926 Verlengde Stationstraat toen vond de gemeentebestuur het passend om de naam te wijzigen.
Ook werd het gedeelte naar de spoorweg overgang gewijzigd in Molenweg en werd alle huisnummers aangepast

Ga naar menu straatnamen