Stedumerweg

De Stedumerweg ligt tussen de Delleweg en Wijmersweg en ligt evenwijdig aan de Wijmers in 1934 is de bocht verlegd in de huidige situatie de weg is een procinciale weg (N996)

Ga naar menu straatnamen