Het "Nut"

NUT-wit-in-blauw.eps

Voor meer informatie kijk op de website van "Nut"

Toneelspel opgevoerd in Hotel Spoorzicht de opbrengst van de voorstelling werd gedoneerd aan Beatrixoord 
(Er is enige twijfel of deze toneel groep ook van het Nut is we werken er aan om dit uit te zoeken mocht er iemand zijn die het weet graag bericht)