Plattelandsvrouwen


Plattelandsvrouwen op reis (foto ?)

De vereniging is opgericht 14 Oktober 1930
In 1931 is de afd. Loppersum opgericht.
In het begin heette de vereniging Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’.
We zetten ons in voor emancipatie voor vrouwen in de breedst mogelijke zin.
De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin,van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’.

De speerpunten waren: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland; bevordering van de ontwikkeling op het platteland van het vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, in het bijzonder in het landbouwhuishoudonderwijs;
en het aankweken van belangstelling voor het leven op het platteland en het bevorderen van de waardering van het werk van de landbouworganisaties.
De afdelingen organiseerden maandelijks bijeenkomsten, meestal bij de boerinnen thuis of in een zaaltje in het dorp.

Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang.

Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’
In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen nog steeds goed vertegenwoordigd in de vereniging, maar het aantal vrouwen met een andere achtergrond nam toe.

De leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen.
De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede. Deze trend zette zich in de jaren zeventig door.

De ‘commissie vrouw’ zette zich in om het emancipatieproces bij de leden te bevorderen. ‘Voor en door leden’ werd hét motto.

De doelstelling werd in 1979 opnieuw geformuleerd: ‘De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.
De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek’.

In 2012 veranderd de naam in Vrouwen van Nu.
Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland.
Voor meer info: zie website vrouwenvannu.nl

Programmaboekje 50 jarig jubileum