SV. ADO

Logo S.V. ADO

Op 21 Oktober 1937 werd A.D.O opgericht het was niet de eerste gymnastiek vereniging,in 14 mei 1920 maakt het turnblad van de K.N.G.V.
al melding van de gymnastiek vereniging "Allebe"
dat met ingang van 1 september 1920 al toe trad. Secretaris was dhr P.E.Boonstra als leiders worden genoemd de heren Kugel en Joling
hoelang de ver. heeft bestaan is niet bekend.

Met de oprichting in 1922 van de vereniging "Ons Dorpshuis" staat in de de statuten dan al het bevorderen en het geven van leiding aan sport.
Op 5 juni 1922 vindt Dhr van Delden het wenselijk om een gymnastiek vereniging op te richten, als leider wordt dhr Koning aangesteld
hij komt van de Groninger vereniging "Vlugheid en Kracht" dit blijft hij tot 2 november 1949.
In 1930 komt de vereniging in zwaar financieel weer voorgesteld wordt dan ook dat de vereniging vrij gebruik mag maken van de sportvelden en glijd de vereniging steeds verder af en lijdt op den duur en slapend bestaan.

In 1937 wordt tijdens een vergadering van de vereniging "Ons Dorpshuis" wordt de wenselijkheid uitgesproken dat de gymnastiek vereniging
(die eigenlijk nooit ontbonden is geweest) weer nieuw leven in te blazen.
Er wordt een voorbereidende comm. ingesteld waarin de toenmalige schoolhoofd Dhr. L.van der Broek zitting zal nemen ook nemen de toenmalige schoolhoofden
van de openbare school in Wirdum en Garrelsweer zitting in de comm.

Er blijkt wel belangstelling te bestaan om de vereniging weer nieuw leven in te blazen.
Op de oprichtings vergadering in 1937 wordt meteen een bestuur gekozen dit zijn: Elzo Huis (voorzitter), Roelof Roggema (secretaris), Mej Dina Tepper (Penningmeester),
Jannie de Jong en dhr P.Zijl fungeerden als lid, later worden de heren L.van der Broek en W.Overbeek aan het bestuur toegevoegd als adviseurs,
als leider werd dhr R.W.Koning uit Groningen benoemd.

Op 24 november werden de eerste lessen gegeven aan de ongeveer 90 leden. Op 13 juni 1938 trad de vereniging toe tot de "Turnkring Noord Groningen" van de K.N.G.V.
We kunnen stellen dat A.D.O. in die tijd na 1937 een vooraanstaande vereniging is geweest

Voor meer informatie zie boekje "A.D.O. vijftig jaar.