Herv. Zusterkring


De Herv.Zusterkring in de jaren zestig (foto W.F.Pastoor)

Avondsmaalskleden

In 1982 had de zusterkring een bazar georganiseerd om 4 avondsmaalskleden aan te schaffen.
Met een opbrengst van ruim FL.3000,00 werd het mogelijk gemaakt om de kleden aan te bieden. 

Herv. Zusterkring